Vi udfører

Anlægsgartner Svendborg udfører stort set alle anlægsgartneropgaver i relation til branchen. Vi fortsætter det samme arbejde, nøjagtig som vi har gjort det i mere end 25 år.

Vi skaffer og anvender de bedste byggematerialer i tæt samarbejde med vores anerkendte leverandører. De bedste materialer på et solidt fundament så er man godt på vej til en holdbar løsning.

Der er et bredt spekter af forskellige opgaver tilknyttet anlægsgartnerbranchen. Nedenstående er en liste med eksempler på Anlægsgartner Svendborgs forskeligartede opgaver inddelt i underkategorier.


Belægning, trapper og terrænmure.

Flisebelægning, Chaussestens belægning, Tegl belægning, Træterrasse, Granitflise belægning, Brolægning, Trapper, Støttemure, Terrasse belægning,Flise belægning i indkørsel, Acu dræn. Støttemure, Kampesten sætning, Højbede

Jordbehandling.

Jordbehandling, Jordløsning, Grubning af jord, Dræning, Regvandsfaskine, Fræsning, Jordforbedring.

Såning og plantning.

Græs såning, Såning af græs eng, Sætning af løg og knolde, Plantning af: Stauder, Bunddækkende buske, Solitær træer, Buske, Frugttræer,Rododendron, Surbunds lanter Alletræer, Hæk, Klatreplanter, Slyngplanter, Taghave, Grønt tag, Japansk have, Sansehave, Rullegræs.

Pleje og vedligeholdelse

Rådgivning, Plejeplaner, Ukrudt bekæmpelse, Lugning, Hækklipning, Beskæring, Græs slåning / Græs klipning, Græs kant skærring, Gødskning & Kalkning af græsplæne, Vertikal skærring / Mos bekæmpelse, Fejning, Renholdelse, Bladsamling / Bladsugning. Fældning af træer, Rodfræsning / Stub fræsning, Snerydning og saltning.

Trækonstruktioner.

Opsætning af hegn, Etablering af sandkasse, Opsætning af legeplads inventar. opbygning af træterrasse.